Java Bean validation Continuous Integration Faglig Fredag Azure Machine Learning Java Beans

Faglig Fredag med machine learning, spøgelser og bean validation

Udgivet d. 4. juli 2016 af Jesper Tejlgaard

På Lund&Bendsens Faglig fredag arrangement den 24/6-2016 fik deltagerne mulighed for at lære af Jonas Lüttichau og Jan Piskur arbejde med data science i Københavns kommune og potentialet i data, samt lade sig inspirere af Jesper Wermuth oplæg om, hvordan Det grå spøgelse uhindret får lov at leve i organisationer, men osse hvordan man uddriver det. Til sidst sluttede Christian Damsgaard af med gennemgang af Java Bean validation API’et. Endnu en gang var Faglig fredag utroligt velbesøgt og som konsekvens henlagt til Glostrup Park Hotel for at skabe de bedste rammer. Jonas, Jan, Jesper og Christian har været så venlige at dele deres præsentationer med os, hvilket giver dig mulighed for at se eller gense deres slides.

Machine Learning i Københavns Kommune

Københavns kommune har i det sidste halve år arbejdet på at etablere en databank, der skal danne grundlag for at lave analyser på data, der skærer på tværs af kommunens 7 forretningsenheder. Teknologien man har valgt til dette er Microsoft Azure, og til analyse formål har man lavet forsøg med Azure Machine Learning.

Præsentationen viser hvilke nye muligheder Københavns kommune ser i at bruge værktøjer som f.eks. Machine Learning til at skabe ny indsigt i egne data. I indlægget kommer vi omkring problemstillingerne omkring at få adgang til data, persondatalov og erfaringer med tilgangen til at anvende Machine Learning. Der vil være en præsentation af resultaterne af vores analyser, selve værktøjet og analyse modeller, som vi anvender.

Præsentation

Machine learning i Københavns Kommune (PDF)

Speakers

Jonas Lüttichau – Projektleder og team leder for KKs big data team. Jonas har særligt interesse for alt der vedrører Smart City, IoT og data.

Jan Piskur – Data Scientist, Jan er teamets data scientist og interesserer sig for data, feature engineering og er en stor fan af Azure.

Det Grå Spøgelse

Med udgangspunkt i konkrete projekter indenfor CI/CD og bl.a. Docker beskrives hvordan man kan arbejde med nogle af de ofte ubegrundede begrænsninger, der opstår, i IT projekter. Oplægget er en blanding af bløde betragtninger og teknik, man kan tage og føle på.

Det grå spøgelse 2Præsentation


Det grå spøgelse
(PDF).

Speaker

Jesper Wermuth er udvikler, arkitekt og partner i Lund&Bendsen. Jesper har arbejdet med stort set alle områder af IT virksomheder, fra ledelse til kabling, men har særligt fokuseret på programmering, automatisering, reproducerbarhed, test, virtualisering og skalering.

JSR-303 Bean Validation

JSR-303 Bean Validation er et generelt og simpelt API til deklarativt at angive I hvilke situationer indholdet af et Java objekt / objektgraf er gyldig. På Region Hovedstaden har Christian Damsgaard anvendt JSR-303 på et projekt hvilket vi skal se eksempler på samt høre om de praktiske erfaringer, som de har fået.

Præsentation

JSR-303 Bean Validation (PDF).

Speaker

Christian Damsgaard er 45 år og har siden de tidlige teenageår programmeret (Commodore 64 generationen) i et hav af forskellige programmeringssprog og miljøer. Efter endt uddannelse i 1996 har Christian arbejdet professionelt som systemudviklingskonsulent og de sidste 6 år som freelance konsulent. Allerede i 1996 begyndte Christian at programmere i Java og med få sidespring så som C++, Visual Basic (det har jeg aldrig sagt), Ruby mv, gjort Java til sin levevej.

I dag er Christian formand for Javagruppen – den forening som han var med til at stifte sidst i forrige årtusinde, og som han har siddet i bestyrelse af siden. Christian bor i Gladsaxe og er gift med Karen (kernefysikeren i hjemmet), som han sammen med har to børn – Anna på 14 og Caroline på 11, samt endelig den evige glade terrier Charlie.

Faglig_fredag_20160624