DevOps Agile ledelse agile teams Agile processer agility

Martin Boel: Agile processer og værktøjer der gør DevOps sikkert og velfungerende

Udgivet d. 22. februar 2019 af Martin Boel

Oplægget er optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 22/02-2019

Misforståelser omkring arbejdsgang og opdeling af arbejdsfunktioner kan gøre det svært at få en agil DevOps funktion til at fungere. Hvis hver afdeling bruger sine egne værktøj, og sin egen målestok for succes, kan det resulterende bureaukrati ødelægge fremdrift og forretningen.

Dette indlæg adresserer en række tiltag i forhold til organisering og process der kan sikre en langt mere smidig DevOps funktion der virker på tværs af afdelinger og ansvarsområder. “Segregation of Duty” skal overholdes for en sikker drift, men det kan gøres med en task-force bestående af medarbejdere fra de involverede afdelinger.

Værktøj kan opsættes således at lederne for afdelinger får samme målbillede, og derfor kan opsætte fælles succeskriterier for DevOps task-force’en.