Christian Damsgaard: Vert.x | skalering fra hundrede til millioner af brugere

Oplægget er optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 22/04-2022.

Abstract:
Vert.x er et bibliotek til at bygge reaktive applikationer, som er skalérbare, når belastningen stiger samt forbliver resiliente, når der opstår fejl. I oplægget gennemgås de overordnede principper i Vert.x samt programmeringsparadigme. I sidste halvdel bygger vi (tv-køkken) en Spring Boot samt en Vert.x REST service og giver dem nogle bøllebank med Gattlin.