Oplægget er optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 21/12-2018.

BEC i Roskilde danner rammen for dette indlæg om Effektiv Software Udvikling. Skiftet til SAFe for godt og vel to år siden, og senest introduktionen af Red Hat OpenShift, som den fremadrettet udviklingsplatform, er grundlæggende forankret i behovet om, at blive hurtigere og mere effektive til at levere værdi til vores kunder. Jeg vil komme ind på de områder, hvor BEC er kommet godt i gang, men jeg vil også komme ind på de udfordringer og forhindringer, der besværliggør effektiv softwareudvikling set med mine øjne.

Christian Yttesen er ansat i BEC’s kompetencecenter som løsningsarkitekt. Christian har en baggrund med 15+ års erfaring som udvikler i telco-branchen og senest 2 år i forsikringsbranchen med fokus på automatiseret behandling af forsikringsskader.