Faglig Fredage er et eksklusivt tilbud til Lund&Bendsens medarbejdere, freelancere, kunder og inviterede gæster. Faglig Fredag byder oftest på 2-3 oplæg med relation til softwareudvikling, diskussioner med ligesindede, faglig sparring og netværk. Det er gratis at deltage og vi slutter med en gang sandwich omkring kl. 12.00.

Tid og Sted

Fredag den 19. februar 2016, kl. 9.00-12.00.

Der serveres morgenkaffe mv. fra kl. 8.30.

Vi mødes Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup.

Program

Kl. 8:30-9:00

Morgenmad

Præsentationsrunde

  • Velkomst ved Jakob Bendsen
  • Præsentationsrunde, så vi ved hvem hinanden er
  • Nyt fra Javagruppen og andre communities

Kl. 9:20-10:30

Erfaringer fra Silicon Valley

Ronni fortæller om en tur sammen med 25 andre fra InnovationLab netværket, på en uges innovation tour til Silicon Valley (Palo Alto og San Francisco) for at besøge nogle af de mest kreative og innovative virksomheder og startups, for at få indsigt i hvordan de tiltrækker talenter og arbejder med kreative og innovative high-performance teams og hvad vi kan forvente af den eksponentielt voksende teknologiske fremtid.

Delegationen mødtes og talte med ledende startups og teknologi virksomheder som: Singularity University, Gensler, AirBnb, AutoDesk, Techshop, OtherLab, Mark Bünger, Artec 3D Scan & Design, Type A Machines, Juan Carlos Velten, gravitytank, Vivino, OneLogin, Younoddle og andre….

Foredraget giver en god indsigt i forudsætningerne bag kreativitet og innovation.

Ronni Kahalani er ny medarbejder i Lund&Bendsen, med fokus på udvikling og undervisning.

Pause

Kl. 10:40-11:30

TypeScript – JavaScript med typer

Kom og se hvordan vi med TypeScript kan få klasser, interfaces, generics etc. i vores Javascript.

Men hvorfor skulle vi ønske det?

For det første får vi med typer et paradigme som rigtigt mange udviklere forstår. Vi får langt mere hjælp fra vores IDE, vi får mulighed for automatiseret og sikker refactoring, og så får vi en compiler der kan give os compile fejl fremfor runtime fejl.

Altsammen gode ting, specielt i større projekter der lever længe,  med udviklere på forskelligt niveau.

Vi vil se på TypeScript som sprog, og i en kontekst af AngularJS og Node.js

Flemming Bregnvig er bl.a. udvikler og instruktør i teknologier, som JavaScript, HTML5, Android &  Java EE.

Pause

Kl. 11:30-12:00

Highlights fra IT-Basecamp 2016

IT-Basecamp 2016 var 5. Basecamp og 18 udviklere og arkitekter havde valgt at sætte kursen mod Obertaurn i Østring.

Konferencens faglige indhold dækker bredt det at udvikle IT-systemer. På et højt teknologisk niveau danner konferencen en ramme for netværk og erfaringsudveksling blandt softwarearkitekter og -udviklere. I år var der 3 temaer med Inovation, Agil udvikling og programmering.

Kom og hør de mest spændende nyheder fra årets IT-Basecamp 2016 konference, der blev afholdt i uge 5. Jakob Bendsen vil opsummere oplæg og diskussioner, som bl.a. handlede om innovation og cutting edge-teknologier.

Jakob Bendsen er stiftende partner i Lund&Bendsen.

Kl. 12:00-15:00

Frokost, networking og fortsatte diskussioner