Faglig Fredag er et eksklusivt arrangement for Lund&Bendsens konsulenter, freelancere, kunder og inviterede gæster. Faglig Fredag byder oftest på 2-3 oplæg med relation til softwareudvikling, diskussioner med ligesindede, faglig sparring og netværk. Det er gratis at deltage og inkluderer frokost omkring kl. 12.00.

Lokation: Lund&Bendsen A/S, Naverland 2, 15. sal.

Kl. 08:30-09:00

Morgenmad

Kl. 09:00-09:20

Præsentationsrunde

  • Velkomst
  • Præsentationsrunde, så alle ved, hvem alle er
  • Nyt fra Javagruppen og andre communities
  • Information om kommende Faglige Fredage

Kl. 09:20-10:05

Kubernetes on-premise

Kubernetes Erik Lund

På ganske kort tid er Kubernetes blevet de facto standard til styring af containerbaseret løsninger. Kubernetes er en open-source platform med rødder i Docker verden. I dag er Kubernetes støttet af alle store IT spillere på markedet — der har ikke være så bred opbakning til et open-source projekt siden Linux OS! Flere store aktører i finansverden i Norden har valgt at implementere OpenShift on-premise. I dette indlæg vil Erik Lund Jensen fortælle om baggrunden for valget af OpenShift og rejsen til kørende services i produktion hos BEC. Der bliver tid til live demo af OpenShift med et kik ind i nogle af de mindre kendte features. Efter demo ser vi nærmere på udfordring og løsninger i forbindelse med DevOps og Kubernetes. Emner dækker blandt andet NetFlix OSS stack migration, CI/CD, Operations. Afrundingsvis sluttes der af med anbefalinger og faldgrupper, man især skal være opmærksom på, når man går i gang med Kubernetes.

Erik Lund Jensen har mange års erfaring med software udvikling. Hans har været med på rejsen fra microservices og Docker til Kubernetes og cloud-native løsninger, og han følger tæt udvikling omkring service-mesh (for eksempel Envoy og Istio), se Eriks kurser her.

Kl. 10:05-10:15

Pause

Kl. 10:15-11:00

DDD/BDD Microservices

Basim RezaKender du udfordringen med at designe microservices? Basims oplæg giver en kort og overordnet gennemgang af en teknik, hvor du parrer DDD med BDD, når backlog skal produceres af user stories skrevet i Gherkin. Den største hovedpine i forbindelse med udvikling af enterprise-systemer er at dokumentere kravene til systemet. Årsagen til hovedpinen er som oftest, at den nødvendige information og de nødvendige relationer ligger som ustruktureret viden hos domæneeksperter. Domænearkitektens primære opgave er netop at ekstrahere denne information og strukturere den, så domæneeksperterne kan genkende dem, men i høj grad giver det også udviklerne en intern konsistent mængde af use cases/user stories at konsumere, og konstruere systemerne ud fra. I forbindelse med definition af microservices, er DDD en velkendt teknologi til afgrænsningen af domæneobjekter i en række bounded contexts, der dermed fastlægger topologien af microservices, som systemet kan tænkes opdelt i. DDD tager navngivning af objekter meget seriøst, og insisterer på, at der bliver defineret et såkaldt ”ubiquitous language”. Formålet med ”ubiquitous language” er både at etablere navne for objekter i systemet, men også de workflows, hvori objekterne indgår. Et DSL som Gherkin, der bruges af BDD-værktøjet Cucumber, er en anden velkendt teknik til at skrive workflows og user stories på.
Basim Reza har over 25 års erfaring i design og implementering af software både fra startups, mellemstore virksomheder og enterprises. Senest har han haft forskellige roller som softwarearkitekt i Topdanmark. I dag er han ansat i Nets som Solutionsarkitekt, hvor han arbejder på design og implementering af en ny Nets-løsning.
Kl. 11:00-11:10

Pause

Kl. 11:10-12:00

Understøttelse af forretningsprocesser

Lasse Lindgård

Det bliver en snak om erfaringer med Camunda som BPMN værktøj, når Lasse Lindgård har oplæg på Faglig Fredag den 26. juni hos Lund&Bendsen. Arkitektur for API-enabling og Event-enabling af eksisterende systemer og herunder de også organisatoriske udfordringer, der kan komme, når arkitekturen vendes på hovedet.

Hvordan udtrykkes forretningsprocesser i IT systemer?
I mange organisationer ligger der uudnyttet potentiale inden for optimering af forretningsprocesserne med it. Men det er svært, og derfor opnås det fulde udbytte sjældent. Til gengæld gør det det selvfølgelig også til en god udfordring! BPMN er en oplagt mulighed. Det er lækkert, at man kan se processen visuelt, og at man kan modellere på højt niveau sammen med forretningen. BPMN er ikke nyt, og var også fremme for 10 år siden i SOA-dagene. Siden har udvikling og modning dog gjort, at det er gået fra at være et tegneværktøj til noget, som kan eksekveres og indbygges i en microservice, endda uden at være nødsaget til at flytte musen for mange centimeter væk fra sit udviklingsværktøj. Et BPMN værktøj kan ikke stå alene. Udfordringen ligger i, at eksisterende systemer allerede implementerer dele af processen. Derfor er API’er lige så vigtig en del af rejsen. Og det samme gælder en anden og ofte overset del – hændelser. Forretningsprocesser er ofte drevet af, at når ”X” indtræffer, sker handling ”Y”. Det kræver hændelser.

Lasse Lindgård er softwarearkitekt med over 15 års erfaring som selvstændig konsulent. Lasse brænder for at forstå og omsætte forretning til teknik. Ekspertisen er bred, men især er han stærk inden for Java-verdenen. De sidste tre år har han hjulpet BEC med at forny arkitekturen gennem L&B.

Kl. 12:00

Pizza, networking og fortsatte diskussioner