Faglig Fredag den 19. august 2022 – Java, IaC, AWS og kunstig intelligens

Vi glæder os til en dag med spændende oplæg og gode snakke. Tilmeld dig allerede i dag, så sørger vi for en god plads.

Lokation: Fysisk – IDA Conference – Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København.
Lokation: Streaming – du modtager deltagerlink i mail.

Program

Kl. 08:30

Morgenmad og networking

Kl. 09:00

Velkomst v. Martin Boel

Kl. 09:30

Use Java for IaC with AWS CDK

This speech is created to demonstrate how to deploy to AWS using IaC (Java and CDK). We start simple by just deploying a simple lambda function. Going on to deploy an Quarkus application with MicroProfile to get an REST endpoint. As we like to persist data in our REST endpoint we add DynamoDb. By default AWS does not support JDK17 and we add a JDK 17 layder to be able to use JDK 17 in our application. As we expect our application to really take off – we add an ApplicationLoadBalancer in front and see how we now have done a “hot deployment” via the health endpoint. All code in this demo will be in Java – IaC and the application.

Link til livestream

Michael Bornholdt Nielsen – Seniorkonsulent

Michael Bornholdt Nielsen is a Java developer and integration specialist with many years of experience. He has been working with Java since the days at ITU back in 1999. Michael has been a Senior Integration Consultant at Redpill Linpro for the last tree and a half years. The last year has taken him on the AWS journey.

Kl. 10:30

Pause og networking

Kl. 10:50

GPT-3 – et første kig på en brugbar kunstig intelligens

“OpenAI’s GPT-3 is the largest and most powerful language model to date, and has the potential to revolutionize how we use and interact with artificial intelligence. In this talk, we’ll explore what GPT-3 is, how it works, and some of the potential implications of this technology.”

Jeg har haft lejlighed til at afprøve OpenAI’s GPT-3 som går for at være den kraftigste NLP’er – Natural Language Processor – i verden for tiden. GPT-3 er et kunstigt neuralt netværk med 175 milliarder parametre, og den er trænet på en betydelig del af internettet, wikipedia og en solid stak bøger. Resultatet er et system, som er forbavsende godt og fleksibelt til at forstå tekst og foreslå ny tekst på baggrund af input. Ovenstående citat er genereret af GPT-3 (i første forsøg) ud fra følgende input:”Make an abstract for a 20 minutes talk on openai gpt-3 for an audience of it specialists”

Jeg kunne godt tænke mig at få det på dansk, så jeg præciserer:”Make an abstract for a 20 minutes talk on openai gpt-3 for an audience of it specialists. Write it in Danish.” Og GPT-3 svarer:
“Det er en af de mest omtalte emner i AI-verdenen for tiden. Og det med god grund. OpenAI’s GPT-3 er et af de mest avancerede og kraftfulde tekstgenereringsværktøjer, der er tilgængelige i dag. I denne præsentation vil vi se nærmere på, hvad GPT-3 kan, hvordan det virker, og hvilke muligheder det åbner op for inden for tekstgenerering og -bearbejdning.”

OK. Vi går med den agenda for oplægget.

Oplægget bliver en introduktion til GPT-3’s spændende univers, hvor vi kigger på nogle af mulighederne, teknikken bag og problemerne, som både er af teknisk, etisk og juridisk karakter. Vi kigger også på nogle af anvendelserne af GPT-3, blandt andet billedgenereringsprogrammet Dal-EE-2 og OpenAI Codex som kan skrive programkode på et utal af sprog.

Link til livestream

Jakob Bendsen – Chefkonsulent | Partner – Lund&Bendsen

Ekspert i SOA-baserede løsninger (REST/SOAP). Specialist indenfor facilitering af effektive udviklingsprocesser og cutting edge enterprise arkitektur. 15+ års erfaring med undervisning, mentoring og rådgivning indenfor softwareudvikling i næsten alle brancher, og altid med øjet rettet mod samspillet mellem forretning og IT.

Kl. 12:10

Frokost og fortsat networking

Tak for i dag!