Faglig Fredag GDPR Privacy by Design Security by Design CitizenKey Kvantecomputere Kommunikation

Faglig Fredag den 21. februar 2020 – Effektiv kommunikation, Privacy/Security by Design, Trustworthy Computing og CitizenKey og Kvantecomputere

Udgivet d. 25. februar 2020 af Adam Reenberg

Faglig Fredag er et eksklusivt arrangement for Lund&Bendsens konsulenter, kunder og inviterede gæster. Faglig Fredag byder oftest på 2-3 oplæg med relation til softwareudvikling, diskussioner med ligesindede, faglig sparring og netværk. Det er gratis at deltage og inkluderer frokost omkring kl. 12.00.

Lokation: Lund&Bendsen A/S, Naverland 2, 15. sal.

Program

Kl. 08:30-08:50

Morgenmad

Vær opmærksom på, vi starter lidt tidligere denne gang.
 

Kl. 08:50-09:05

Præsentationsrunde

  • Velkomst
  • Præsentationsrunde, så alle ved, hvem alle er
  • Nyt fra Javagruppen og andre communities
  • Information om kommende Faglige Fredage
 

Kl. 09:05-09:50

Effektiv Kommunikation – Kernen i god digitalisering?

Når man sidder i en teknisk rolle kan man til tider godt undres over, hvorfor andre mennesker har så svært ved at kommunikere klart og præcist. Det kan være gennem kryptiske mailtråde, til beslutningsløse møde eller i forbindelse med præsentationer uden klare budskaber. Samtidig kan man også fra tid til anden selv løbe ind i problemer, når man skal hjælpe ledere med at træffe beslutninger om komplicerede problemstillinger med teknisk indhold. For hvor svært kan det være at sige ja eller nej? Det gode spørgsmål er, hvordan man skaber enkle og effektive rammer for klar kommunikation? I dette indlæg ser vi på, hvordan man med simple designmønste kan gøre det enkelt at kommunikere komplekse problemstillinger klart og præcist. Det gælder også når der er følelser og prestige på spil. Baseret på en blanding af velafprøvet metode og gode eksempler fra hverdagen ser vi lidt på, hvordan man kan strukturerer sin kommunikation effektivt, så den når frem til målgruppen.

 

Jack Ekman er tidligere elitekaproer og gennem de seneste 15 år arbejdet hos bla. Accenture, Netcompany, Mærsk og Deloitte. Han er erklæret polymath og pragmatiker, der hjælper mennesker og virksomheder med at lykkedes med Digitale Transformationer. I dag er han partner i konsulenthuset Omnium Improvement, der rådgiver om digitale udfordringer fra bestyrelses- til bit-niveau. Han er gift med Katrine og prøver til hverdag at holde styr på sine tre drenge. En opgave, der til tider også kræver gode kommunikationsevner :).

Pause

 

Kl. 10:00-11:00

Security/Privacy by Design, Trustworthy Computing og CitizenKey

 

Det digitale samfund er et DESIGNET samfund – og vi gør det særdeles dårligt. De kriminelle hærger, og de værste kriminelle er de organiserede i både virksomheder og stater, der misbruger digitaliseringen og bevidst dårlige standarder til at overvåge og styre mennesker og markeder.

Det er muligt at digitalisere godt og skabe det, vi indenfor sikkerhed ville kalde Trustworthy Computing, dvs. hvor alle interessenters legitime rettigheder og sikkerhedsbehov tilgodeses samtidig med, at vi åbner op for datadeling, innovation og konstruktiv værdiskabelse. Det er svært, for vi taler om et multi-interessentproblem med hele samfundets kompleksitet på samme tid – lige fra anti-crime over sociale medier og markedsføring til globale erhvervsprocesser og personlig medicin i den funktionelle dimension, og vi taler dårlige standarder, enorm teknisk legacy og stærke magtkoncentrationer i den tekniske dimension. Alt sammen koncentreres omkring det faktum, at der indgår mennesker.

Repræsentation af borgere og borgeres devices i digital design udgør digitaliseringens og dermed vores tids største uløste udfordring. Hvordan skaber vi identitet og sikkerhedsarkitekturer, som understøtter og forebygger effektivt uden at skabe magt og kriminalitet? Og hvordan indfører vi det uden BigBang? Et forskningsbaseret svar er CitizenKey – resultatet af årtiers tværfaglig grundforskning, som nu udmønter sig i et borger-centrisk design med en samfundsstrategisk agenda, som effektivt kan forebygge kriminalitet, muliggøre forskning og understøtte intime personlige services – uden at bruge eller skabe persondata.

Identitet er et fælles problem mellem mennesker – ingen kan løse det alene. Målet er National Id 2.0 – at opgradere CPR-systemet, så data altid låses til formålet, og kun borgeren kan sammenstille data om sig selv og dele på tværs uden at afgive kontrollen. Og at bruge det som bæredygtig vækststrategi for Danmark.

Stephan Engberg er forsker, iværksætter samt stifter og primus motor af CitizenKey og Citizen First. Han er Cand.Merc.Dat og oprindelig specialiseret i Strategisk Innovation og iværksætteri. Han er i dag en af verdens førende specialister inden for Privacy by Design og det bredere multi-party Security by Design og Trustworthy Identity. Han var i mange år dybt involveret i EU’s sikkerhedsforskning og prepolicy arbejde og herunder medlem af Strategic Advisory Board for EU roadmapping af forskning indenfor Security & Dependability. Parallelt med forskningskarrieren er han serieliværksætter og har bl.a. opbygget RFID chip produktion baseret på stærk Privacy by Design fra bunden til fuld produktion. Han er en del af en international forskergruppe i dataetik udpeget som en “Moral Exampler in the Computing Profession”.

Pause

 

Kl. 11:10-12:10

Kvantecomputere – Hvad er nyt?

 

Er du også nysgerrig på kvantecomputere? Hvordan virker de? Hvordan programmerer jeg dem? Hvilke udfordringer kan de potientielt løse? Jonatan svarer med sit oplæg om kvantecomputere på alle ovenstående spørgsmål.

Jonatan har en dyb og fascinerende indsigt i kvantecomputere, selvfølgelig både teoretisk og praktisk. Han formår på yderst inspirerende vis at forklare det meget abstrakte, så vi andre også kan være med.
En kvantecomputer er en revolutionerende anderledes type computer, baseret på kvantefysik, som ikke er ækvivalent med en Turing-maskine. Det er blevet bevist, at kvantecomputere kan løse visse NP-problemer i polynomiel tid, og de har derfor potentialet til at kunne løse problemer inden for fx. simulationer og kunstig intelligens, som almindelige computere aldrig vil kunne løse.

Det er endnu ikke lykkedes at bygge en virkeligt nyttig kvantecomputer, men der har været store gennembrud, der tyder på, at det vil ske inden for de næste få år. Store firmaer som Microsoft, Google, IBM, Amazon og Intel investerer i øjeblikket stort i kapløbet om at være de første til at opnå “quantum supremacy”, dvs. at bygge en kvantecomputer, der kan løse problemer, som almindelige computere ikke kan løse. IBM er i øjeblikket førende indenfor området, og har udviklet et framework til at programmere kvantecomputere, kaldet “Qiskit” (https://qiskit.org/). Der vil blive givet en lille introduktion til dette, og en generel introduktion til kvantecomputere.

Jonatan Kutchinsky er fysiker, og har beskæftiget sig med softwareudvikling siden teenageårene. Jonatan er CEO og stifter af virksomheden QDevil, som udvikler og leverer komponenter, der bruges til store kvantecomputer-udviklingsprojekter på universiteter og i virksomheder over hele verden.

Kl. 12:10-15:00

Pizza, networking og fortsatte diskussioner