Man tager en håndfuld medarbejdere uden kendskab til Java, tilsætter motivation og praktiske øvelser, jævner med en instruktør og lader det simre i 8 uger. Så har man et hold Java-udviklere klar til at indgå i udviklingsteams, der bruger fx Servlets, JSP, EJB, JPA eller Web Services.

Råvarerne

Deltagernes tid er den kostbareste ressource. Vi ved, at det koster mange mandetimer at sende folk på kurser, så vi vil gøre vores for at maksimere Return On Investment for virksomhederne.

I årevis har Lund&Bendsen tilbudt åbne kurser i allehånde Javaudvikling og det vil vi naturligvis blive ved med. Åbne kurser med deltagere fra forskellige virksomheder har flere fordele. Den enkelte medarbejder kan tilmelde sig når det passer i forhold til andre opgaver. Diversiteten med deltagere fra forskellige virksomheder giver gode input til undervisningen, samt livlige diskussioner og erfaringsudveksling.

Der er imidlertid også ulemper. Vi oplever ofte, at deltagerne er glade for kurset, men savner opfølgning. De vil gerne hjem og bruge deres viden. De vil gerne videre på mere avancerede kurser. De er usikre på om de kan omsætte deres viden til praksis og huske alt hvad de har lært.

Deltagernes forskellige forudsætninger er også en udfordring på de åbne kurser. Det er lige frustrerende for en deltager at opleve tempoet på kurset som værende for højt som for lavt. Instruktøren differentierer undervisningen så godt som det er muligt, men et ensartet niveau hos deltagerne øger alles udbytte betragteligt.

Derfor har vi forsøgt os med mere strukturerede forløb – fra OO til EE på 8 uger. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med en eller flere (projekt-)ledere fra en enkelt virksomhed og målrettes medarbejdernes nuværende og ønskede kompetencer.

Få deltagere fra samme/lignende afdelinger gjorde det muligt at løbende tilpasse kurset til vores behov og underviseren søgte fra start at gøre dette. – Kasper Thiberg, PFA Pension

Deltagerne starter med at blive introduceret til Objektorienteret tankegang (OO) og ender med at prøve kræfter med Enterprise Edition (EE) som oftest er det, de skal tilbage og arbejde videre med.

Tilsæt riiigelig motivation

Deltagernes motivation er altafgørende. Deltagerene har typisk arbejdet med en bestemt teknologi – fx mainframes – i årevis og skal nu omskoles til et helt nyt paradigme, nemlig objektorienteret programmering. Samtidig er det ofte længe siden de har siddet på skolebænken.

Et vældig godt forløb, som jeg har fået meget udbytte af. Jeg har virkelig fået et godt indblik i Java, som jeg overhovedet ikke kendte noget til på forhånd – Keld Ladefoged, Logica

En kickoff dag hvor forløb og formål præsenteres og hvor deltagerne kan stille spørgsmål, er med til at afstemme forventninger mellem instruktør og deltagere. En af de store fordele ved et længerevarende forløb er, at instruktøren kommer til at lære deltagerne og deres forudsætninger og indlæringsstil at kende, så undervisningen kan tilpasses netop dén gruppe. På kickoff-dagen vil instruktøren gøre sit til at pejle sig ind på de enkelte deltagere og få etableret en stemning af sammenhold og fælles ejerskab over forløbet.

Formålet med forløbet var klart, og kursusforløbet levede fuldt ud op til forventningerne og selvsamme formål. Det var ikke svært at holde motivitionen, men det hænger for mit vedkommende også sammen med at der venter Java opgaver lige i den nærmeste tidshorisont. – Carsten Thorup Madsen, Logica

Strø praktiske øvelser over med let hånd

Programmering kan sammenlignes med musik. Man kan læse bøger om at spille saxofon, høre timevis af jazzmusik, snakke med alle de dygtigste saxofonister i verden, men man bliver kun den nye Charlie Parker ved at øve sig!