Kigger du efter den næste centrale satsning til jeres web-platform? Vil du gerne give dig selv eller din afdeling et afgørende kompetence-løft i forhold til at kunne opfylde moderne krav til brugergrænseflader? jQuery er et godt bud på hvor du skal starte.
Web-teknologierne gennemgår i disse år en rivende udvikling drevet af den heftige konkurrence fra specielt mobile apps. Forskellige teknologier i forskellige forklædninger i indbyrdes konkurrence gør det svært at orientere sig og finde det rigtige sted at starte. Hvis du og dine kolleger arbejder på en traditionel web-baseret enterprise platform såsom netbank, ERP-system osv. er der en god chance for, at jQuery er det mest relevante sted at starte.

jQuery er for din web-frontend hvad SQL er for din backend.

jQuery er en Swiss army knife der tillader en hurtig og effektiv opbygning af en moderne brugergrænseflade med alt hvad dertil hører af dynamiske effekter, hurtig responstid, grafiske finesser osv. Avancerede features såsom sortering, drag’n drop, filtrering af lister, skræddersyede menuer, genvejstaster osv. implementeres elegant med jQuery. Og al afvikling sker naturligvis direkte i browseren på tværs af de fleste gængse browsere, dvs. Internet Explorer, Firefox, Chrome og Opera.

jQuery er basalt set et Javascript API, dvs. et sæt af funktioner bygget ovenpå Javascript 1.5 med fokus på at give web-udviklere lette måder at løse avancerede krav til brugergrænsefladen. På samme måde som SQL tillader database-udviklere at udtrykke komplekse forespørgsler via et simpelt sprog, giver jQuery overraskende simple løsninger på forholdsvis avancerede krav til brugergrænsefladen.

NB: HTML5 har naturligvis også sin berettigelse.

HTML5 er en anden vigtig gren af udviklingen af web-teknologierne som ubetinget har sin egen berettigelse. HTML5 er relevant hvis man fx ønsker at implementere mobile apps uden native kodning på de forskellige smart phone platforme. Ellers hvis man ønsker at implementere særlige typer af applikationer, der traditionelt er lavet som tykke klienter. Eksempler kunne være instant messaging systemer, systemer med klient-databaser eller i det hele taget systemer med tung logik og masser af data på klienten. HTML5 er også relevant hvis man ønsker at udvikle spil direkte i browseren. Lund&Bendsen udvikler pt. en række HTML5-kurser. Ring eller skriv hvis der er særlig interesse herfor.