Cloud OpenShift Kubernetes Golang Go Jenkins

Erik Lund Jensen: Going Kubernetes Native with OpenShift

Udgivet d. 22. februar 2019 af Erik Lund Jensen

Optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 22/02-2019.

Erik Lund Jensen giver først en kort præsentation af OpenShift / Kubernetes – hvad er nyt i OpenShift 4, som bliver udgivet snart.

De store emner vil være erstatningen af ‘Docker Daemon med CRI-O’ og ‘RHEL & CoreOS’. Han kommer også ind på den nye installationsproces som kan lade sig gøre med Kubernetes containertankegang. 

Derefter vil der blive gennemgået forskellige Kubernetes Operators og OpenShift Operators SDK. Operators bliver brugt til at styre komplekse deployments til OpenShift clusters.

Demoen vil vise Operators som er skrevet i Go (Golang) og derfor vil gennemgangen også dække hvordan man etablerer en Go Jenkins agent.

Udover den tekniske præsentation vil Erik også dække hvorfor Operators er vigtige og hvordan de kan simplificere deployment i Kubernetes.