Jakob Bendsen: GPT-3 – et første kig på en brugbar kunstig intelligens

Se video

Dette indlæg blev optaget på Faglig Fredag 19. august 2022. Jakob Bendsen var en af de første til at se nærmere på fænomenet ChatGPT. Hør hans observationer fra sidste år og tænk over hvor hurtigt Generative AI bevæger sig…

Abstract

“OpenAI’s GPT-3 is the largest and most powerful language model to date, and has the potential to revolutionize how we use and interact with artificial intelligence. In this talk, we’ll explore what GPT-3 is, how it works, and some of the potential implications of this technology.”

Jeg har haft lejlighed til at afprøve OpenAI’s GPT-3 som går for at være den kraftigste NLP’er – Natural Language Processor – i verden for tiden. GPT-3 er et kunstigt neuralt netværk med 175 milliarder parametre, og den er trænet på en betydelig del af internettet, wikipedia og en solid stak bøger. Resultatet er et system, som er forbavsende godt og fleksibelt til at forstå tekst og foreslå ny tekst på baggrund af input. Ovenstående citat er genereret af GPT-3 (i første forsøg) ud fra følgende input:”Make an abstract for a 20 minutes talk on openai gpt-3 for an audience of it specialists”

Jeg kunne godt tænke mig at få det på dansk, så jeg præciserer:”Make an abstract for a 20 minutes talk on openai gpt-3 for an audience of it specialists. Write it in Danish.” Og GPT-3 svarer:
“Det er en af de mest omtalte emner i AI-verdenen for tiden. Og det med god grund. OpenAI’s GPT-3 er et af de mest avancerede og kraftfulde tekstgenereringsværktøjer, der er tilgængelige i dag. I denne præsentation vil vi se nærmere på, hvad GPT-3 kan, hvordan det virker, og hvilke muligheder det åbner op for inden for tekstgenerering og -bearbejdning.”

OK. Vi går med den agenda for oplægget.

Oplægget bliver en introduktion til GPT-3’s spændende univers, hvor vi kigger på nogle af mulighederne, teknikken bag og problemerne, som både er af teknisk, etisk og juridisk karakter. Vi kigger også på nogle af anvendelserne af GPT-3, blandt andet billedgenereringsprogrammet Dal-EE-2 og OpenAI Codex som kan skrive programkode på et utal af sprog.

Jakob Bendsen

Jakob Bendsen

Partner i Lund&Bendsen

Ekspert i SOA-baserede løsninger (REST/SOAP). Specialist indenfor facilitering af effektive udviklingsprocesser og cutting edge enterprise arkitektur. 15+ års erfaring med undervisning, mentoring og rådgivning indenfor softwareudvikling i næsten alle brancher, og altid med øjet rettet mod samspillet mellem forretning og IT.

Lena Ægidius Profilbillede

Lena Ægidius

Event Manager

Lena varetager koordination med vores dedikerede instruktører og oplægsholdere, så kurser og events bliver planlagt, forberedt, leveret og evalueret på bedste vis. Skal du bruge et oplæg eller kursus, en workshop eller lignende, så ring trygt til Lena på (+45) 50777786.