Oplægget er optaget til Holistic SDLC Forum hos NETS den 25/08-2021.

Abstract:

Dette oplæg giver et overblik over teknologien GraphQL. GraphQL stammer fra Facebook som gjorde det offentligt tilgængeligt i 2015 og siden da har GraphQL vundet betydelig udbredelse som en integrationsteknologi der kan supplere eller erstatte REST API’er. GraphQL løser det centrale problem ved REST (og Soap), at klienten ikke selv kan bestemme hvor mange associerede data den modtager fra serveren. Her tilbyder GraphQL en elegant løsning i form af en generel mekanisme hvor en server kan udstille en graf (en samling af associerede objekter), som klienter kan undersøge, læse, opdatere og abonnere på via HTTP og JSON. I oplægget gennemgår jeg hvad de forskellige dele af GraphQL-teknologien og viser konkrete eksempler på GraphQL-api’er, klient- og server-kode.