Dette indlæg blev optaget på Faglig Fredag den 27. oktober 2023. 

Abstract

Magien i softwaredesign findes i måden, hvorpå vi deler koden op i mindre enheder, deres interfaces og måden hvorpå enhederne samarbejder (deres indbyrdes control flow).

Compositional design er et sæt af simple principper, som kan hjælpe softwareudviklere med, hvordan koden kan deles op i mindre enheder på en måde, som medfører nemmere implementation og test, højere grader af genbrug, med deraf følgende lavere antal fejl, mindre kodebase og hurtigere udvikling.

I denne korte præsentation introduceres kerne-idéerne i compositional design på en simpel måde, så du kan begynde at tænke i compositional design allerede næste gang, du sidder med fingrene i en kodebase.

Jakob Jenkov

Jakob Jenkov

AWS Solution Architect / Principal Engineer / Senior Developer

Jakob Jenekov er softwarearkitekt/seniorudvikler med ekspertise indenfor Java, data streaming og distribuerede systemer generelt (inkl. web), både cloud, hybrid cloud og on-premise. Erfaring med teknologier som Kafka, Kafka Streams, Docker, Kubernetes, Azure, AWS etc. Vant til at arbejde efter agile processer som Scrum eller Kanban.

Jakob Jenkov har udviklet og vedligeholdt adskillige Open Source Javaprojekter og har gennem årene publiceret mere end 850 tutorials, artikler og bøger om blandt Java, AngularJS, Maven, Gradle, Ant, Git, HTML5, CSS, JavaFX og JQuery.