Optaget til Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S den 15/12-2023.

Abstract: Codigy

Der findes en del værktøjer til at analysere kode- og produktivitet fx via statisk kodeanalyse. Codigy er et analyseværktøj, der giver en unik, grafisk indsigt i både kvaliteten af kode, arkitektur, organisation og processer. Et overblik der etableres ved at analysere brugernes handle-mønstre igennem git logs.

Forhold som kodeautonomi (cohesion and coupling), team autonomi og process helbred visualiseres og trackes, så brugere og teams kan sikre fortsat forbedring baseret på objektive målte værdier.

Jesper Zacho

Jesper Zacho

Experienceds professional

Agile implementation, Scrum Mastering, Project Management. Jesper har en basis i SW-udvikling og erfaring med at etablere projekt- og produkt-virksomheder. Dette giver ham en god ballast til at hjælpe virksomheder med at komme i gang med agile metoder, optimere brug af værktøjer eller effektivt at eksekvere produkt roadmaps i kundens team setup.

Jesper brænder for at skabe den kultur og det fællesskab i virksomhederne, som giver den gode følelse af ’Ba’ i teams og ledelse. En modus, hvor der er fokus på at komme i mål, hjælpe hinanden og sikre den nødvendige tryghed til at understøtte teammæssig og personlig udvikling.