Oplægget er optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 24/08-2018

Kotlin og coroutines

Programmeringssproget Kotlin er et ret koncist og moderne programmeringssprog, der understøtter både objektorienteret og funktionel programmering. Ét aspekt af Kotlin er dog usædvanligt – nemlig dets effektive implementering af coroutiner.

Coroutiner har eksisteret i objektorienteret programmering siden begyndelsen med Simula i 1968, men det er først for nylig, at effektive implementeringer er blevet tilgængelige. Det interessante ved netop Kotlins implementation er, at det lykkes at flytte både asynkrone kald og generatorer fra sproget til biblioteker. Det giver mulighed for at have mange variationer og forskellige performance-kompromiser.

Kasper vil i sit oplæg fortælle kort om coroutiners historie; gennem demo komme ind på nogle af de mest almindelige use cases; og forhåbentlig nå at skitsere hvordan coroutinerne er implementeret for dermed at vise, hvor deres performance kommer fra.