På faglig fredag 24. februar udarbejdede vi 2023-udgaven af Lund&Bendsens berømte teknologi-radar med en række forskellige teknologier og tendenser rubriceret som Adopt, Trial, Assess og Hold.

  • Adopt er teknologier, der er klar til brug i dag. På 2023 L&B teknologiradaren er det for eksempel Kubernetes, Rust, Angular og Redis.
  • Trial er teknologi, som du bør eksperimentere med, hvis de kunne opfylde et behov, du har. Her finder vi fx GPT3, Blazor, MicroStream og Web Assembly.
  • Assess er teknologi, der er værd at holde øje med – for eksempel Serverless, Quarkus, GraalVM og Saga.
  • Hold er teknologi, der er helt ny eller helt forældet; ting man bør holde sig fra eller afskaffe. På L&B radaren er det fx SOAP og Oracles Java-distribution.

Kafka blev både sat under Adopt og Trial – så der er nogen, der mener Kafka er helt klar til brug i dag, mens andre er mere skeptiske.

Domain Driven Design var både placeret i “Adopt” og under “Trial”. DDD er en pudsig størrelse – forstået på den måde, at det har taget rigtig mange år at vinde indpas på markedet. DDD blev allerede klart defineret i Evans bog fra 2004. Og selvom DDD har potentialet til at løse mange nutidige problemstillinger, der udfordrer alle it-projekter gennem konsistent brug af begreber på tværs af organisationen, så ser vi, at der stadig er helt forskellige opfattelser af metoden.

Vi taler meget mere om DDD på næste Faglig Fredag 12. maj – tilmeldingen er åben, så skynd dig at sikre dig en plads.