Oplægget er optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 22/02-2019.

Misforståelser omkring arbejdsgang og opdeling af arbejdsfunktioner kan gøre det svært at få en agil DevOps funktion til at fungere. Hvis hver afdeling bruger sine egne værktøjer, og sin egen målestok for succes, kan det resulterende bureaukrati ødelægge fremdrift og forretningen.

Dette indlæg adresserer en række tiltag i forhold til organisering og process, der kan sikre en langt mere smidig DevOps funktion, der virker på tværs af afdelinger og ansvarsområder. “Segregation of Duty” skal overholdes for en sikker drift, men det kan gøres med en task-force bestående af medarbejdere fra de involverede afdelinger.

Værktøj kan opsættes således, at lederne for afdelinger får samme målbillede, og derfor kan opsætte fælles succeskriterier for DevOps task-force’en.