Program for IT BaseCamp 2013

Nedenfor ses programmet for IT BaseCamp 2013.

Skrevet af Jakob Bendsen og Kenneth Sjøholm Udgivet d. 16. august 2012.

Onsdag d. 30-1-2013

8.30
Vi mødes i Kastrup Lufthavn ovenfor rulletrappen fra metroen.

Ca. 15.00 – 15.45
Åbningstale v/ Jakob Reenberg, adm.dir i Lund&Bendsen
Praktiske informationer v/ Jakob Bendsen
Programmet v/ Kenneth Sjøholm

17.00 – 17.45
Jakob Bendsen
Emne: Google App Script – et bud på en cloud baseret programmeringsmodel

Google App Script (GAS) er et cloud baseret programmeringssprog, som integrerer med googles applikationer skyen, dvs. Google Docs, spreadsheets, mail, calendar, translate m.fl og det er desuden muligt at bygge egne applikationer med den indbyggede support for GWT. GAS er baseret på JavaScript, men programmerne afvikles på serveren (dvs. i Googles Cloud) i modsætning til traditionel JavaScript. Denne præsentation gennemgår GAS-sproget, udviklingsmiljøet og demonstrerer nogle af mulighederne og begrænsningerne. GAS betegnes ofte som en lightweight-teknologi, da essentielle faciliteter til enterprise systemer mangler. Jeg mener dog at perspektiverne for platformen er relevante i en enterprise-sammenhæng og jeg håber at vi kan få en diskussion af emnet.

20.00 – 20.45
Morten M. Holst
Emne: Estimering

Har du også stirret vantro på file copy dialogen i windows mens den oscilerede mellem få minutter og flere dage i forventet afviklingstid? Måske du rådgiver ledere eller kunder om den forventede kompleksitet af forskellige løsninger og tiltag eller selv ønsker at kende omfanget af et muligt projekt inden du går i gang. I denne præsentation vil vi se på 4 antagelser der kan være gode at kende når man ønsker at reducere usikkerhed, belyse betydningen af ankring (bias) i forbindelse med estimeringsøvelser, introducere nogle enkle idéer fra statistikkens verden som kan være nyttige at have i baghånden samt give en trinvis tilgang til at kalibrere en gruppe af eksperter, sådan at kvaliteten af deres estimater forbedres væsentligt.

21.00 – 22.00
Nikola Schou-Pedersen
Emne: Sådan flytter man bank-platform til et nyt datacenter

Et datacenter består af et meget stort antal fysiske og logiske komponenter (hardware og software) der tilsammen giver en daglig afvikling af en lang række systemer og services for et stort antal brugere. Fysiske komponenter inkluderer servere, mainframes, SAN, tape og andre storagesystemer, netværksenheder som routere, switche, loadbalancere, firewalls osv. Logiske komponenter inkluderer blandt andet virtuelle servere, virtuelle routere og switche, virtuelle firewalls, virtuelle LAN’s, operativsystemer, clusterservices, databaseservere, filservere, applikationscontainere og sidst men ikke mindst applikationer og systemer.

En datacenterflytning er i princippet en simpel øvelse: Man laver en optegnelse over den platform man flytter fra (fysiske og logiske komponenter samt brugere). Dernæst laver man en optegnelse over den platform man flytter til. Slutteligt laver men en nedbrydning af platformen i en række flyttepakker. Når alle flyttepakker er gennemførte vil alle systemer blive afviklet på den nye platform og den gamle platform vil ikke længere være i drift. I praksis er det dog ikke helt så nemt som det måske lyder.
Dette foredrag vil give et indblik i hvordan en aktuel datacenterflytning blev grebet an, hvilke beskrivelser der blev givet af gammel og ny platform, hvilken nedbrydning i flyttepakker der blev foretaget, hvilke teknikker der blev brugt til at flytte systemer samt hvilke særlige hensyn der skulle tages undervejs.

Torsdag d. 31-1-2013

16.00 – 16.45
Jesper Tejlgaard
Emne: Continuous Integration – Do’s and Dont’s

I software udvikling er Continuous Integration en betegnelse for en praksis hvor udviklerne integrerer deres arbejde ofte, helst flere gange om dagen. Skønt det efterhånden er almindelig anerkendt at Continuous Integration er en god ide, tillægger mange projekter sig ikke den nødvendige praksis. Vi ser alt for ofte for få automatiserede tests samt manglende automatiske processer for blot at nævne nogle få eksempler. I dette oplæg fokuseres der på Do’s and Dont’s indenfor Continuous Integration og der gives eksempler på hvor enkelt det kan gøres (i et enkelt setup)

17.00 – 17.45
Jakob Frydensberg
Emne: Acceptance Test Driven Development med Robot Framework

I takt med at en opgave bliver udviklet og kodebasen vokser, bliver det mere og mere tidskrævende at sikre sig, at den funktionalitet der allerede er implementeret, stadig virker efter hensigten. For at imødekomme dette, er der behov for tests der relaterer sig til kravene, altså tests der tester at det er det rigtige der er blevet implementeret.
En løsning på denne problemstilling er, at benytte metodikken Acceptance Test Driven Development eller bare ATDD, hvor man, i sine user stories, definerer acceptance test for selve kravet sammen med kravstiller.
Jeg vil gennemgå ATDD processen samt hvordan RobotFramework understøtter den.

20.00 – 20.45
Flemming Behrend
Emne: GWTP

Vi har i Topdanmark valgt at basere vores interne webudvikling på GWT. Vi er i gang med udviklingen af et nyt kundeoverblik som baserer sig på GWT + GWTP.
Jeg vil gennemgå nogle af fordelene ved GWTP i forhold til GWT, samt de designovervejelser og erfaringer vi har gjort os i forbindelse med udviklingen af en modulopbygget applikation.

21.00 – 21.45
Jakob Reenberg
Emne: Teambuilding

Ofte hører vi IT-specialister omtalt som primadonnaer, underforstået at IT-specialisters adfærd oftest er selvhøjtidelig. forfængelig og egenrådig, herunder at de bliver meget besværlige, når de ikke får deres vilje. Jeg mener, at der er noget om snakken og vil derfor gerne vende emnet på hovedet og udfordre det omvendt: Hvordan man kan skabe teambulding mellem mennesker, der alle har høje ambitioner, et højt selvværd, langvarig og omfattende uddannelse osv? Kan man overhovedet det? Hvordan udøver man ledelse af en gruppe af folk, der har selvværd i overmål og i bund og grund slet ikke vil ledes? Hvad styrer egentlig hvilken roller de enkelte søger og får i gruppen? Er der mon processer og faser som vi kan genkende fra alle andre gruppedannelser? Sidst men ikke mindst, skal vi også snakke lidt om hvorfor der opstår konflikter og hvad vi kan bruge konflikter til? Er der fx bestemte normer eller regler, der kendetegner de gruppe der udlever deres fulde potentiale?

Fredag d. 1-2-2013

16.00 – 16.45
Niels Harremoës
Emne: Wix – a better way to create windows installers?

It’s important to make a good first impression. The first impression a typical user gets of a program is – the installer. Users expect that installing and uninstalling programs is  simple. A non-standard, complex, hard-to-use or faulty installer can ruin the user’s confidence in the entire program.
Microsoft has made installation pretty easy for the user by providing the windows installer infrastructure. While this makes life simple for users, it is still in no way trivial for developers.
Visual Studio 2010 comes with a standard tool to generate installers. It is simple, buggy and likely to fail on your build server. This tool is deprecated in Visual Studio 2012. Most of the replacements are expensive, plays poorly with source control and locks you to a specific vendor tool.
An open source alternative, WiX, with lots of features is available. But it can be quite complex to get started with. I will go through the basics so you investigate further on your own.

17.00 – 17.45
Kenneth Sjøholm
Emne: Rethinking JEE design patterns by Adam Bien

I forlængelse af sidste års indlæg af Jakob Bendsen, hvor han diskuterede behovet for klassiske design patterns i forhold til nutidens sprog og indbyggede konstruktioner, vil jeg her redegøre for Adam Biens betragtninger omkring “Real World” Java EE Patterns på en JEE 5 / 6 platform. Der er ingen tvivl om, at vi har behov for design patterns på disse platforme, men måske skal de revurderes og målet her er at fremsætte nogle effektive patterns og best practices. Oplægget baserer sig på bogen “Real World Java EE Patterns – Rethinking best practices” af Adam Bien.

20.00 – 20.45
Christian Damsgaard
Emne: CPH’s Integrationsplatform

En lufthavn et er kompleks størrelse når man tager IT brillerne på. Der er rigtig mange interessenter som har deres daglige gang i lufthavnen og der er rigtig mange systemer fra mange forskellige leverandører og samarbejdspartnere som skal integreres, samtidig med at der er høje krav til driftsstabilitet og svartider. Dette indlæg er et et case-study af integrationsplatformen hos Københavns lufthavne, som vil give et indblik i den komplekse integrationsopgave.

21.00 – 21.45
Jeppe Cramon
Emne: Hvilken SOA har du?

De fleste bruger i dag SOA når de skal integrere deres systemer og mobile applikationer, eller gør de? Tag med på en historisk tur gennem integrationens verden frem til i dag, hvor vi vil kigge på kejserens nye klæder (eller SOA som det bliver praktiseret i dag) og hvem ved, måske ændrer din opfattelse af SOA sig?

Lørdag d. 2-2-2013

16.00 – 17.30
Afrunding og evaluering af årets IT-Basecamp v/ Jacob Reenberg

20.00 – ?
Sjov og ballade arrangeret af Lund&Bendsen

Jakob Bendsen Profil

Jakob Bendsen

Chefkonsulent | Partner

Jakob har arbejdet professionelt med it og softwareudvikling siden 1990’erne. Java og JVM frameworks (Java EE, Spring…) er hans hjemmebane, men også cloud, virtualisering og integrationteknologi (fx REST og GraphQL) er i værktøjskassen. Han er specialist indenfor facilitering af effektive udviklingsprocesser og enterprisearkitektur. 20+ års erfaring med undervisning, mentoring og rådgivning indenfor softwareudvikling i mange brancher, og altid med øjet rettet mod samspillet mellem forretning og IT.