Reportage fra IT-Basecamp 2015

Se video


Det er 4. år L&B inviterer til IT-Basecamp, og konceptet er efterhånden gennemprøvet. Man tager en bunke engagerede IT-udviklere og -arkitekter, sender dem ud på ski om dagen og så bruger de ellers eftermiddagen og aftenen på at holde oplæg og diskutere de nyeste teknologier, seneste udfordringer og fremtidens udvikling. Da alle har ret skarpe holdninger til tingene, mangler der aldrig gode diskussioner og det var da heller ikke tilfældet i år på IT-Basecamp 2015 i starten af februar.

På IT-Basecamp er det deltagerne selv der sammensætter programmet og det afspejler derfor ofte de nyeste trends eller de ting der giver problemer ude på IT-projekterne. I år spændte emnerne bredt fra det meget tekniske, fx Microservices, Dart, Expression Trees i C# til lidt blødere emner som ‘IT, processer og mennesker’, Lean og Sociale Medier.

Det er altid en fornøjelse at opleve hvordan konferencen skaber en rum for fordybelse og en tillidsfuld stemning, hvor det er OK at snakke om nogle af de problemer der forekommer i virkelighedens IT-projekter.

Her er nogle af indtrykkene fra konferencen.

Keynote – De næste 25 års teknologiske udvikling

key-note

Jakob Bendsen startede konferencen onsdag d. 28/1 med en keynote med den ydmyge titel ‘De næste 25 års teknologiske udvikling’. Oplægget startede med at redegøre for computerteknologiens (cpu, ram og netværk) eksponentielt voksende hastighed og hvordan denne acceleration trænger ud i andre områder, fx robotteknologi, bio-tec, nanoteknologi, materialer, energi, transport og i sidste ende menneskekroppen. Herefter kom oplægget ind på hvad vi kan forvente at se i de kommende år: reklameskilte med ansigtsgenkendelse, massiv udbredelse af 3D-printere, selvlysende GMO-træer, 120 årige marathonløbere, droner og selvkørende biler – og meget mere. Tænkere som bl.a. Ray Kurzweil har i mange år plæderet for denne eksponentielle vækst som en universel lovmæssighed der uundgåeligt vil føre til skabelsen af kunstige intelligenser, der langt overgår mennesket. Som modvægt til denne teknologibegejstrede fløj kom oplægget også omkring nogle af de kritiske teorier, fx den tyske sociolog Hartmut Rosa, som er enig i accelerationen i udviklingen, men mener at mennesket ikke kan følge med, da vores hjerner er designet til et lavere tempo. (Hertil vil Kurzweil sige, at vi bare skal have opgraderet vores hjerner med en solid gang silicium, nanorør eller hvad den næste processor-teknologi nu bliver). Ligeledes kom oplægget omkring mange af de problemer udviklingen skaber, fx jobløs vækst, polarisering, skrøbelighed og trusler fra teknologien selv.

Du kan se Jakobs oplæg her.

Microservices – SOA reminded of what it was supposed to deliver

jeppe

Jeppe Cramon, TigerTeam, holdt et indsigtsfuldt oplæg om den meget hypede Microservice-arkitektur. En af hans centrale pointer var at det ikke bare handler om at gøre en service så lille som muligt – det giver i stedet en lang række af de klassiske problemer fra distribuerede systemer, fx sikring af konsistens, partielle fejl og performanceudfordringer.

Du kan se Jeppes oplæg her.

Character Sets med én arm

jan

Jan Larsen indledte sit oplæg om tegnsæt – og dertil relaterede udfordringer – med at fremvise formiddagens røntgenbillede, der viser et nydeligt brud på nøglebenet som følge af et styrt samme morgen. Jan måtte have en assistent til at føre tasteturet, men holdt så ellers et spændende oplæg om de forskellige tegnsæt og nogle af de udfordringer man i praksis render ind i, når der er flere tegnsæt i luften.

Du kan se Jans oplæg her.

Effektiv udvikling med virtualiseret Continuous Integration

jesper

Jesper Wermuth, L&B’s Cloudspecialist, angreb i sit oplæg en kendt problemstilling på udviklingsprojekter, nemlig følgende: CI er efterhånden standard på udviklingsprojekter og fordrer massiv værktøjsunderstøttelse, fx i form af byggeservere (Jenkins, Hudson, Bamboo…), testframeworks, kodeinspektionsværktøjer og meget mere. Det kan være tidskrævende at konfigurere alle disse servere og værktøjer, og det er svært at tage et setup fra et projekt og genbruge det i et nyt projekt. Eller hvad med versionsstyring af CI’setup’et, så man fx kan rulle ændringer tilbage? Jesper gik i kødet på denne problemstilling med forskellige virtualiseringsteknologier, mere konkret Vagrant og VirtualBox. I løbet af præsentationen udviklede Jesper et komplet setup med en Jenkins-byggeserver, som var scriptet med Vagrant og kørte på en VirtualBox. Det var imponerende hurtigt at få lavet ændringer i byggeserverens konfiguration. Oplægget rammer ned i den igangværende trend med DevOps og Microservices, hvor udviklingsholdet ikke længere leverer en ‘applikation’, men derimod en komplet server eller måske endda en kørende service.

Jesper valgte en lidt mere hensigtsmæssig tilgang end Jan, idet Jesper ventede med at skære sit knæ op med sin ski, til han havde holdt sit oplæg om udviklingsmiljøer lavet med en række forskellige virtualiseringsteknologier. Jesper ved nu, at et sting i Østrig koster 70 euro at 8 sting dermed koster 560 euro. Vi har bloddryppende billeder af Jespers knæ, men dem vælger vi at skåne vores læsere for. Skriv til [email protected], hvis du vil se billederne. Jesper var i øvrigt på ski igen mindre end 2 timer efter sit uheld, hvad der også giver lidt respekt.

Du kan se Jespers oplæg her.

Jesper har sidenhen skrevet en artikel om emnet.

A Tour of the Dart Language

Martin-Boel-IT-Basecamp

Martin Boel, agil coach og partner i Lund&Bendsen, har arbejdet med Dart og AngularDart på et projekt for Matas, en af Lund&Bendsens kunder. Martin gav en kort introduktion i Dart syntaks og hvilke fordele og ulemper der er. Han kom også ind på, hvordan Dart udviklingsteamet har arbejdet på at optimere Dart til JavaScript kompileren, samt den hertil benyttede tree shaking mekanisme, der fjerner ubenyttet kode fra det kompilerede resultat.

Se Martins oplæg her.

Tak til alle deltagerene

De mange oplæg gav masser af stof til diskussioner i løbet af dagen hvor vi kørte ski. Obertauern er et dejligt varieret område, hvor der er udfordringer både til begyndere og øvede.

ski

Tak til alle deltagere for gode bidrag til konferencen. Vi ser frem til at arrangere en ny IT-Basecamp i 2016.

Jakob Reenberg profil

Jakob Reenberg

Konsulent

Jakob har 25+ års ledelseserfaring fra bank- revisions- og eventbranchen samt i fagbevægelsen, siden 2007 som CEO i Lund&Bendsen. Uddannelsesmæssig baggrund er psykologi og kommunikation fra RUC ovenpå handelsskoleeksaminer med fokus på virksomhedsøkonomi og erhvervsret. Jakob har ekspertviden indenfor strategisk analyse, forhandlingsledelse, økonomistyring, forretningsudvikling og digitalisering.