Containerne har erobret verden, fordi det er nemt at arbejde med. Når udviklerne kan pakke applikationer sammen på en standardiseret måde, slipper de for at bekymre sig om afhængigheder og manglende libraries, når vi skifter miljø eller går i skyen (eller tilbage igen). Men der findes et endnu højere abstraktionsniveau: serverless. Når vi går serverless, har vi fjernet endnu flere infrastruktur-bekymringer og skal ikke engang starte og stoppe containere.

På Faglig Fredag den 16. december præsenterer seniorkonsulent og L&B-instruktør Christian von Wendt Jensen både serverless og containere. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved begge dele, og med den viden, Christian deler med dig, får du mulighed for at finde ud af, hvad der er det rigtige til din applikation. Mon ikke også koncepterne bliver illustreret med et par demoer? Kom til Faglig Fredag og bliv klogere.


Serverless vs. Containere

Containers har været i spil i cirka 10 år og har erobret tronen for deployment og runtime. Containernes styrke ligger i, at det er nemt for udviklerne at arbejde med. Vi har set det igen og igen. Hvis en teknologi skal vinde indpas, skal det være nemt og forståeligt for udviklerne. Se bare Soap vs Rest. Eller JMS vs RabbitMq …

Serverless har mange fordele. Man skal bare skrive kode. Ingen Operations, Ingen upfront costs. Pay-as-you-go. Uendelig friktionsløs skalering.

I oplægget taler Christian om nogle af de overvejelser, man som organisation skal gøre sig. Et par demoer har også sneget sig ind og illustrerer, hvordan Serverless og Containers rent faktisk virker.

Christian von Wendt-Jensen – Seniorkonsulent | Instruktør

Hands-on Arkitekt og Developer med ekspertviden i AWS Cloud teknologier: Terraform, DevOps, Arkitektur, Serverless, og Security. Speciale i Java, Spring/SpringBoot. Stor erfaring med Docker, herunder Swarm og Kubernetes. Underviser i Java, SpringBoot og Maven. Arbejder godt sammen med forretningen og udviklerteamet, og kan balancere kvalitet med time-to-market.