Lund&Bendsen afholdt for nylig et specialtilpasset Docker og CI/CD kursus for bl.a. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med Jesper Wermuth som instruktør. For at sikre undervisningen er relevant for de problemstillinger kursisterne sidder med til daglig har Lund&Bendsen i mange år tilbudt deres kunder specialtilpassede kurser. Et specialtilpasset kursus tilrettelægges i samarbejde mellem kunden og Lund&Bendsen. Et samarbejde hvor der findes frem til de centrale problemstillinger kurset skal adressere og kursusforløbet tilrettes derefter.

Opgaver fra Backlog løses under kursusforløbet

Omdrejningspunktet for dette kursus var løsning af en række konkrete opgaver på et projekt-roadmap ved brug af bl.a. Docker og CI/CD. Det blev af kunden og Lund&Bendsen vurderet, at det optimale forløb var fokuseret undervisning, direkte efterfulgt af arbejde på relevante opgaver fra projektets Backlog. Instruktøren deltog i projektarbejdet som rådgiver, sparringspartner og koder. Ved afslutningen af forløbet havde teamet sammen med instruktøren skrevet funktionel kode, der løser nogle af de relevante problemstillinger fra projektets Backlog. Koden er skrevet i projektets kodebase og lever videre ud over kursusforløbet.

“Det lykkedes at tilpasse indholdet af kurset til teamets behov. Vi fik både den basale viden om Docker og samtidigt arbejdede halvdelen af tiden med EESSI projektet. Instruktøren viste meget stor interesse for at forstå EESSI projektet både forretningsmæssigt og teknisk. Instruktøren afsatte ekstra tid til at holde møde med arkitekten for RINA. Dette er langt ud over hvad man kan forvente. Dermed indfriede instruktøren på bedste vis det egentlige formål med kurset. Nemlig at får løftet teamets og Statens ITs viden om Docker væsentligt og samtidig få lagt en rigtigt godt grundlag for vores kommende arbejde med at Docker-ficere EESSI – RINA.” – Flemming G. Jensen, STAR EESSI Projektet

“Vidensdeling med vores kunder og på tværs af vores konsulenter har altid været en af grundstenene i Lund&Bendsen. Vi har i mange år praktiseret vidensdeling blandt vores konsulenter ved at tage en problemstilling “med hjem” til Lund&Bendsen, når de er på opgave. Det giver kunder og konsulenter adgang til sparring med over 100 konsulenter.” – Jesper Wermuth, Partner i Lund&Bendsen

Hvad er Solution Space?

Lund&Bendsen har i den senere tid leveret en række specialiserede undervisningsforløb med et meget kraftigt fokus på at løse konkrete problemer på kundens roadmap som en integreret del af forløbet. Vi kalder et sådant forløb et “Solution Space”.

 

Solution Space er en blanding mellem et hackathon, mesterlære, pair-programmering og udarbejdelse af Proof of Concept prototyper. Med Solution Space tilbyder Lund&Bendsen et værktøj, der effektivt kan hjælpe med at løse problemer og opgaver på dit team. Solution Space gør det hurtigt og effektivt at samarbejde med eksperter, der har erfaring med de svære opgaver, I sidder med.