Jacob Nordfalk, Lektor på DTU DIPLOM havde inviteret Jesper Wermuth til at give en gæsteforelæsning om Docker, fordi Docker og containerisering er stormet frem i løbet at de sidste 3 år og er ved at blive den foretrukne måde at drifte servere på.

“På DTU Diplom uddanner vi diplomingeniører efter målsætningen om at de efter endt uddannelse på 3 1/2 år skal være elite-praktikere og derfor er det selvfølgelig nødvendigt at de kender til Docker – og helst skal de have prøvet at drifte en server med Docker selv.”

– Jacob Nordfalk, Lektor på DTU DIPLOM, Center for Diplomingeniøruddannelse

Lund&Bendsen har indført Docker hos flere store danske virksomheder og hjælper i skrivende stund flere virksomheder med Docker.

Hvad er Docker?

Docker er en containerbaseret platform, og disse containere er hvad gør Docker unik, idet at applikationerne deler en række fælles komponenter, men ellers kører i hver deres virtuelle rum, hvor de kan skrive til. Den essentielle fordel er, at udviklingsmiljøet i høj grad ansporer til samarbejde mellem udviklere – uden at kompromittere sikkerheden. Sker der fejl i en pågældende Dockerfile, skal fejlen kun vedligeholdes ét sted, da Docker Containers kører som små lukkede miljøer.

Jesper Wermuth og Lund&Bendsen havde valgt at gøre oplægget på DTU Pro Bono, fordi vi mener det er vigtigt at støtte IT uddannelserne i Danmark.

“På DTU Diplom mangler vi praktisk erfaring med teknologien og derfor er vi taknemmelige for at Jesper vil donere en halv dag til at fortælle om den og lade de studerende prøve det i praksis på 4. semester af studiet. Jesper lægger derved kimen til de studerendes fremtidige virke og mange studerende vælger at bruge Docker i deres senere projekter, både under og efter deres studium.”

– Jacob Nordfalk, Lektor på DTU DIPLOM, Center for Diplomingeniøruddannelse

Læs mere om Docker her.

Tilmeld dig vores Docker kursus her.