Jesper Wermuth: Infrastructure as Code – Overblik

Se video

Jesper Wermuths oplæg på Faglig Fredag den 18. juni handlede om Terraform og Public Clouds

Oplægget er optaget på Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 18/06-2021.

Få et overblik over landskabet af de fremtrædende Infrastructure as Code tools, der bruges i dag. Hvad kan de, hvad kan de ikke, og hvilke ansvarsområder har de. Vi ser blandt andet på Terraform, Ansible, CloudFormation, CDK og ARM. Vi dykker ned i Terraforms syntaks og forklarer, hvad Terraform er for et sprog samt ser på fremtrædende features. Ligesom vi kommer omkring, hvordan du som softwareudviklings-team eller enkeltperson kan arbejde sikkert med Terraform (state).

Jesper Wermuth

CEO | Partner

Solid erfaring som programmør, arkitekt, underviser og rådgiver. Specialiseret i automatisering af infrastruktur, virtualisering og en lang række cloud funderede teknologier. Jesper er ekspert i Docker og cloud-teknologi og har over 25 års erfaring som softwareudvikler. Han har arbejdet med stort set alle områder af IT virksomheder, fra ledelse til kabling. Han har særligt fokuseret på kvalitet i leverancer gennem automatisering, reproducerbarhed, virtualisering og skalering de seneste år.