Fra Faglig Fredag hos Lund&Bendsen A/S, den 26/04-2019.

Vi har set mange JavaScript-frameworks, og et af de sidste skud på stammen er Vue.js. Vue.js vokser i anvendelse og anses i dag for et af de tre dominerende frameworks sammen med React og Angular. Hvor både Angular og React er teknologier, mange har en holdning til, karakteriseres Vue.js ved en mere pragmatisk tilgang, som samtidig har en mindre stejl indlæringskurve. I indlægget vil vi vise de grundlæggende træk ved Vue.js og diskutere fordele og ulemper.

Hovedbudskaberne i Michaels oplæg er, at Vue.js er et godt alternativt til de 2 andre store frameworks: React og Angular. Det udmærker sig især ved en lav indlæringskurve. Ligesom Vue.js kan være det rigtige framework, når du ikke laver fullstack udvikling, og af den ene eller anden årsag ikke allokerer dedikerede udviklere til at lave infrastruktur. Har du ikke en stor organisation med mange udviklere, der kræver enterprise-strukturer, kan Vue.js være det rigtige valg.