Sparring om NIS2 direktivet

NIS2-direktivet træder i kraft 17. oktober 2024 i EU og dansk NIS2-lovgivning forventes at træde i kraft fra januar 2025, så det er nødvendigt at få sig et overblik nu. Har du styr på hvad NIS2 stiller af krav til dig som leder?

Lund&Bendsen tilbyder sparring så du kan leve op til NIS2-krav:

Implementering: Få hjælp til de praktiske tiltag inden for cybersikkerhed, og få lavet procedurer og forholdsregler i forhold trusselsbilledet.

Kursus: NIS2 har krav om at ledelser er forpligtet til at få kurser om metoder til styring af cybersikkerhed og tilskynder at tilsvarende kurser skal tilbydes ansatte.

Køreplan: En køreplan for NIS2 kan sættes igang med en workshop for ledelsen hvor man får forankret processen organisatorisk og lavet en tidsplan.

Risikobillede: Få tegnet jeres risikobillede, og få forankret ansvar i organisationen.

Incident Response Team: Vi kan hjælpe med at sammensætte et team med de rette eksperter, så angreb bliver håndteret godt og rettidigt i forhold til NIS2-krav.

Bliv kontaktet om sparring på jeres NIS2 indsats

11 + 10 =

Få lavet en praktisk NIS2-køreplan, der kan implementeres

En implementering består både i at se på risiko, at blive enige om processer der skal udføres, se på praktiske tiltag for sikkerhed, og løbende opfølgning.

Få lavet et forslag til jeres NIS2-køreplan. Køreplanen kan etableres for din organisation med sparring og hjælp en NIS2-workshop. Læs mere i artiklen NIS2 Handling nu!

Martin Boel

Martin Boel

Chefkonsulent og Partner

Lund&Bendsen råder over en række eksperter inden for cybersikkerhed, der kan hjælpe med praktisk at få implementeret NIS2 i organisationen.

Lær fra de dygtigste IT-eksperter

Vi har grundlæggende kurser i cybersikkerhed, og kan lave programmer til opkvalificering og forløb der er tilpasset jeres særlige behov. Med et kursus kan du hurtigt få ledelsesgruppen til at komme igang og få fælles grundlag for den nødvendige tilpasning af cybersikkerhedsindsatsen.

Lær mere om NIS2 på kurset

LB3014: Cybersikkerhed for ledelsen:

  • Risikostyringsprocessen overordnet – Få et overblik over området
  • Risikobillede – hvordan etableres et dækkende billede af ricisi? 
  • Risikovurdering – hvordan laver man en risikoanalyse og en vurdering af konsekvenser af hændelser
  • Risikohåndtering – hvordan laves modforholdsregler mod ricisi?
  • Risiko valuering og accept. Ledelsen skal accptere et beskrevet risikoniveau og vurdere at planlagte forholdsregler er passende
  • Opfølgning – der er krav om at hændelser bliver fulgt op og at hele indsatsen på cybersikkerhed løbende bliver opdateret og tilpasset trusselsbilledet
  • Standard værktøj til risikostyring