NIS2 – Cybersikkerhed for ledelsen

  Varighed 3 timer
  Kursusnummer LB3014
  Sprog Dansk/Engelsk
  Lokation Lund&Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 4.000 kr.

Kort om NIS2 – Cybersikkerhed for ledelsen

Dette kursus vil give ledelsen den nødvendige grundlæggende information om EU’s Cybersikkerheds-direktiv. NIS2 træder i kraft den 18. oktober 2024. NIS2 indeholder krav om, at ledelsen skal følge et uddannelsesforløb, der hjælper dem til at identificere risici og vurdere praksis for risikostyring af cybersikkerhed og deres indvirkning på de tjenester, som leveres.
Dette kursus er en introduktion til emnet NIS2 cybersikkerhed, der dækker basale færdigheder, værktøjer og lovgivning.

 

Indhold:

 • Risikostyringsprocessen overordnet – Få et overblik over området
 • Risikobillede – hvordan etableres et dækkende billede af ricisi? 
 • Risikovurdering – hvordan laver man en risikoanalyse og en vurdering af konsekvenser af hændelser
 • Risikohåndtering – hvordan laves modforholdsregler mod ricisi?
 • Risiko valuering og accept. Ledelsen skal accptere et beskrevet risikoniveau og vurdere at planlagte modforholdsregler er passende
 • Opfølgning – der er krav om at hændelser bliver fulgt op og at hele indsatsen på cybersikkerhed løbende bliver opdateret og tilpasset trusselsbilledet
 • Standard værktøj til risiko styring – der er flere værtøj der kan gøre det nemmere at holde cybersikkerhedsindsatsten på sporet, og dokumentere status og fremdrift

 

Forudsætninger:

Forhåndskendskab til risikoanalyse vil give en bedre forståelse af kurset, men er ikke nødvendigt. Kurset foregår på dansk men vil have enkelte fagtermer på engelsk, da de fleste kildetekster inden for området er på engelsk.

 

Målgruppe:

Ledelse, Risk managers, Folk med interesse i EU’s Cybersikkerheds-direktiv NIS2.

 

Efter kurset kan deltageren:

 • Modtage deltagerbevis, der dokumenterer at kravet om undervisning i NIS2 EU Direktiv Artikel 20 §2 er overholdt
 • Arbejde med risikobillede og risikoidentifikation
 • Arbejde med cybersikkerhedspolitikker
 • Kunne gennemgå cybersikkerhedschecklister
 • Gennemgå GAP analyser på it-sikkerhedsområdet
 • Beskrive information security management systemer og hvad de kan hjælpe med
 • Beskrive krav til plan for drift under sikkerhedshændelser
  Varighed 3 timer
  Kursusnummer LB3014
  Sprog Dansk/Engelsk
  Lokation Lund&Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 4.000 kr.

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig

Martin Boel

Martin Boel

Chefkonsulent | Partner

Chef-konsulent med ekspertviden om praktisk Complience arbejde, NIS2, Cloud, Microservices, Container Technologies, Docker, Kubernetes, OpenShift, Scrum og JavaEE. Specialiseret indenfor agil coaching og softwarearkitektur. Over 25 års erfaring med roller som arkitekt, lead, udvikler og projektleder. Med branchekendskab til skat, finans og forsikring. Får teams og projekter til at nå i mål.

Læs mere

Øvrige kursusinstruktører

Andre kurser

Udforsk vores mange kurser