,

BDD – Cucumber Testing – Foundation

  Varighed 2 dage
  Kursusnummer LB2657
  Sprog Engelsk
  Lokation Lund & Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 11.200 kr.
cucumber

Kort om undervisningen

Cucumber er et værktøj for testere, forretningen og udviklere, der ønsker at samarbejde om automatiske acceptance tests til et program. Cucumber test scenarios skrives i et helt simpelt sprog, der definerer de trin, der skal udføres for at opnå en bestemt effekt eller løse en bestemt opgave. Disse test scenarios bliver fortolket og udført automatisk på de pågældende programmer.

Kurset fokuserer på at anvende Cucumber til at teste web-projekter og på best practices i det daglige arbejde.

Bemærk at kurset foregår på engelsk.

Indhold

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Behavior-driven development (BDD) begreber
  • Given, When, Then syntaks
  • Hvordan bruges Cucumber til at teste en frontend
  • Parameterisering af de enkelte trin
  • Backgrounds definitioner
  • Best practice
  • Hvordan kan Cucumber tests forbedre samarbejdet mellem forretningen og udviklerne?
  • Inspiration til at bruge Cucumber i andre situationer (fx REST-kald)

Forudsætninger

Deltagere på kurset bør kende til Java svarende til vores Java SE – Java Standard Edition 8 – Foundation kursus. Desuden bør deltagere have en forståelse for HTML, CSS og JavaScript. Erfaring i JavaScript bør svare til nivauet for ren JavaScript i kurset JS – JavaScript og jQuery – Foundation.

Målgruppe

Kurset er designet til udviklere, der skal arbejde tæt sammen med forretningen, og som ønsker at inddrage testere og forretningens projektdeltagere i at definere acceptance tests, der kan udføres automatisk.

Efter kurset kan deltageren

Kurset giver deltageren en solid forståelse af begreberne bag en vellykket anvendelse af BDD.

Desuden vil deltageren være i stand til at skrive Cucumber scenarios og implementere step definitioner og anvende dem i dagligt forekommende situationer.

Videre forløb

Efter kurset kan deltagere eksempelvis deltage på:

  Varighed 2 dage
  Kursusnummer LB2657
  Sprog Engelsk
  Lokation Lund & Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 11.200 kr.

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig

Maksim Sorokin

Maksim Sorokin

Seniorkonsulent | Instruktør

Maksim er udvikler med stort U. Han er ekspert i en række teknologier og underviser i flere af dem. Maksim arbejder bl.a. (men bestemt ikke udelukkende), med JavaEE, Javascript, AngularJS, Android, iOS, Guice, Cucumber og Hadoop. Med Maksim på holdet kan du kickstarte dit projekt.

Læs mere

Øvrige kursusinstruktører

Andre kurser

Udforsk vores mange kurser