Integrationer med Apache Camel – Foundation

  Varighed 3 dage
  Kursusnummer LB2720
  Sprog Dansk
  Lokation Lund&Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 16.800 kr.
Apache Camel

Kort om undervisningen i Apache Camel

Apache Camel er et modent og udbredt Java-baseret open source framework til udvikling af stabile, fejltolerante integrationer mellem endepunkter af en lang række typer.

Endepunkterne defineres af over et hundrede modulære komponenter, og omfatter for eksempel JMS, HTTP, FTP, ElasticSearch, OracleDB, Git, Printere, REST services og mange forskellige filsystemer. For eksempel er det muligt at lade et Camel program, der kører i Openshift, kalde en REST service efter et Quartz schedule og lægge resultatet i en fil på et Windows share.

Camel er i høj grad modulariseret og pluggable, og det er muligt at skrive filtre, processorer og endda egne endepunkts-komponenter i standard Java. Simple standard-integrationer kan udtrykkes i ren konfiguration uden behov for kode.

I kurset kigger vi på et bredt udsnit af mulighederne i Apache Camel.

Indhold

 • Muligheder og begrænsninger i Apache Camel
 • Værktøjer og frameworks – Spring, Eclipse/IntelliJ, Logback & Hawtio
 • De forskellige Camel DSL
 • Et simpelt Camel program – Routes, struktur og konfiguration i XML og Java
 • Logning og inspection af Camel og med Camel
 • Endpoints og Components
 • Idempotens – in memory og persistent
 • Processors og Choice – indholdsbaseret routing på flere måder
 • Filters – brug Camels indbyggede filtre og lav et nyt
 • Aggregation – indbyggede muligheder for aggregation og lav en ny AggregationStrategy
 • ProcessStrategy – lav et simpelt plugin til at ændre et Endpoints funktion
 • Schedulering – absolut, relativt og med cron
 • Beans, BeanRepository og Service Beans
 • Camels REST DSL til nem oprettelse af services
 • Exceptions – håndtering af Exceptions og deadletter Route
 • Test og Mocking

Kurset benytter til dels Spring Boot 2 til programafvikling, men forudsætter ikke kendskab til dette.

Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk med engelske kursusmaterialer.

Forudsætninger

Det forventes, at deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurset

Grundlæggende programmering i Java SE

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, der overvejer eller skal i gang med at bruge Apache Camel til at lave integrationer. For at få fuldt udbytte af kurset er det nødvendigt at have nogen erfaring med Java-programmering og at kende til begreber som objekter, streaming og exception-handling.

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset kan deltageren lave integrationer og services med Apache Camel baseret på Java/REST DSL. Deltageren kan skrive filtre, beans og processorer og benytte forskellige endepunkts-komponenter. Deltageren kan også skrive en unit-test til en Camel route og definere en exception håndtering samt schedulere router.

  Varighed 3 dage
  Kursusnummer LB2720
  Sprog Dansk
  Lokation Lund&Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 16.800 kr.

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig

Jan Larsen profil

Jan Larsen

Seniorkonsulent | Instruktør

Jan er freelance IT konsulent med kompetencer i Java-programmering, debugging, refactoring, build & deployment, databaser, systemdesign, SOA, log management, systemintegration og optimering. Jan er kursusansvarlig for Apache Camel kurset og instruktør på kurserne Grundlæggende Java og Avanceret Java

Læs mere

Øvrige kursusinstruktører

Andre kurser

Udforsk vores mange kurser