Java – Performanceoptimering – Foundation

  Varighed 2 dage
  Kursusnummer LB2623
  Sprog Dansk
  Lokation Lund & Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 13.000 kr.
Java

Kort om undervisningen

Funktionel test er en integreret del af ethvert udviklingsprojekt, men hvad med performance-test?

Skønt alle er enige om, at performance-test er kritisk, har de færreste den nødvendige viden til at foretage en. Hensigten med dette kursus er at klæde dig på til at undgå performance-katastrofer i Java-applikationer. Kurset handler om performance-test, -profilering og -optimering af Java-applikationer, og er opbygget i tre moduler:

 • Hvordan afgør vi, om en applikation har et performance-problem?
 • Hvordan kan vi finde forklaringen på et performance-problem?
 • Hvordan kan vi forbedre en applikations performance?

Kurset består af en vekselvirkning mellem forelæsninger og hands-on øvelser med alt det gennemgåede teori.

Indhold

 • Introduktion til performance-test
 • Opbygning af performance-test med JMeter
 • Afvikling af testen
 • Opsamling og analyse af performancedata
 • Performance måling af HTTP lag, og view teknologier
 • Performance måling af baggrundstråde og asynkrone operationer
 • Profilering af memory
 • Profilering af CPU
 • Profilering af SQL-kald og JPA
 • Profilering af applikationsserver: connections, threads, sessions, mv.
 • Tuning af JVM
 • Caching og andre standard optimeringer

Forudsætninger

Det forventes at deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurserne Java SE – Java Standard Edition 8 – Foundation og Java SE – Java Standard Edition 8 – Advanced.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere og -arkitekter, som ønsker at kunne påtage sig ansvar for en applikations performance.

Efter kurset kan deltageren

 • Opstille og afvikle en performance-test
 • Måle svartid og through-put for en java applikation
 • Identificere hvor i en java applikation der er performance-problemer
 • Løse performance-problemer i en java applikation

Videre forløb

Efter kurset har deltagerne opnået et godt kendskab til performance-test af java applikationer. Vi tilbyder også kurser i specifikke tools til performance-test. Kontakt os for nærmere information.

  Varighed 2 dage
  Kursusnummer LB2623
  Sprog Dansk
  Lokation Lund & Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 13.000 kr.

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig

Morten H. Sørensen

Morten H. Sørensen

Chefkonsulent

Senior arkitekt med ekspertviden om bl.a. JavaEE og Oracle. Specialiseret indenfor Performance-optimering og udvikling af forretningskritiske og forretningstunge applikationer. Over 15 års erfaring fra roller som arkitekt, team lead og udvikler. Stort branchekendskab til finans og logistik. Fokus på at levere holdbare løsninger, der bygger bro imellem forretning og IT hos kunden.

Læs mere

Øvrige kursusinstruktører

Andre kurser

Udforsk vores mange kurser