Java Java EE JAX-WS

JAX-WS – Java API for XML Web Services – Foundation

Varighed

3 dage

Sprog

Dansk

Kursusnummer

LB2285

Lokation

Lund & Bendsen

Dato

Se næste

Pris

14.400 kr.

Book nu

Vi tilbyder også dette kursus som lukket hold.
Kontakt os og hør nærmere

Kort om undervisningen

Java API for XML Web Services (JAX-WS) er et Java-framework, der bruges til konstruktion af Web Services. JAX-WS kan bruges i både Java SE 6 og Java EE 5, og understøttes efterhånden også af de fleste Java-baserede open source WS-stakke. Kurset introducerer deltagerne til XML, XML Schema (XSD), namespaces, SOAP, WSDL, JAX-B og JAX-WS. Kurset giver endvidere et overblik over SOA, Web Service sikkerhed og overbygninger på Web Services (WS-* specifikationerne).

Indhold

 • Anvendelse af XML namespaces og XML Schema
 • Mapping ml. Java og XML vha. JAXB annotationer
 • Overblik over SOAP og WSDL
 • Udvikling af JAX-WS providers og consumers
 • Brug af WS-annotations
 • Introduktion til SOA
 • Introduktion til WS-Security
 • Overblik over WS-* standarderne

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java – fx via kurset Java SE – Java Standard Edition 8 – Advanced.

Det er en fordel – men ikke et krav – at have kendskab til XML på forhånd svarende til kurset XML – Extensible Markup Language – Advanced.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har et bredt overblik over hele Java EE-platformen – fx via kurset Java EE – Java Enterprise Edition 7 – Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal i gang med at udvikle Web Services i Java vha. JAXB og JAX-WS. Det pointeres, at der er tale om et begynderkursus. Kurset berører kun få af de mange udfordringer, der er ved at få Web Services til at virke i praksis. Kurset fokuserer på JAX-WS og JAXB og beskriver ikke alternativer som fx Axis 2, CXF, Spring WS, RESTful osv.

Efter kurset kan deltageren

 • Tilgå en web service ved hjælp af SOAP UI
 • Overvåge kald til og svar fra en web service ved hjælp af TCPMon
 • Læse et wsdl dokument og forklare strukturen for den service der beskrives
 • Annotere Java klasser med JAXWS annotationer og generere et wsdl på baggrund af disse
 • Generere Java klasser fra et wsdl dokument og skrive en web service consumer
 • Skrive et XML Schema og et tilsvarende validt XML dokument med brug af flere namespaces
 • Anvende JAXB til at mappe mellem XML og Java ved hjælp af annotationer
 • Anvende én eller flere avancerede features som Handler, asynkrone kald, dynamiske providers eller sikkerhed
 • Vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af web services i en given arkitektur og komme med alternativer

Videre forløb

Efter kurset kan deltageren få mere viden om udvikling af Web Services vha Spring frameworket på kurset Spring WS – Spring WebServices – Foundation.

Deltageren kan også fordybe sig i automatiseret test af web services på kurset SoapUI – Test af Web Services – Foundation.

Varighed

3 dage

Sprog

Dansk

Kursusnummer

LB2285

Lokation

Lund & Bendsen

Dato

Se næste

Pris

14.400 kr.

Book nu

Vi tilbyder også dette kursus som lukket hold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig
Jakob Bendsen
Jakob Bendsen
Chefkonsulent | Partner
[email protected]

Ekspert i SOA-baserede løsninger (REST/SOAP). Specialist indenfor facilitering af effektive udviklingsprocesser og cutting edge enterprise arkitektur. 15+ års erfaring med undervisning, mentoring og rådgivning indenfor softwareudvikling i næsten alle brancher, og altid med øjet rettet mod samspillet mellem forretning og IT.

Læs mere