Java Java EE JAX-WS XML

JAX-WS – Java API for XML Web Services – Foundation

Varighed

3 dage

Sprog

Dansk

Kursusnummer

LB2285

Lokation

Lund & Bendsen

Pris

14.400 kr.

Kontakt os

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kort om undervisningen

Java API for XML Web Services (JAX-WS) er et Java-framework, der bruges til konstruktion af Web Services. JAX-WS kan bruges i både Java SE 6 og Java EE 5, og understøttes efterhånden også af de fleste Java-baserede open source WS-stakke. Kurset introducerer deltagerne til XML, XML Schema (XSD), namespaces, SOAP, WSDL, JAX-B og JAX-WS. Kurset giver endvidere et overblik over SOA, Web Service sikkerhed og overbygninger på Web Services (WS-* specifikationerne).

Indhold

 • Anvendelse af XML namespaces og XML Schema
 • Mapping ml. Java og XML vha. JAXB annotationer
 • Overblik over SOAP og WSDL
 • Udvikling af JAX-WS providers og consumers
 • Brug af WS-annotations
 • Introduktion til SOA
 • Introduktion til WS-Security
 • Overblik over WS-* standarderne

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java – fx via kurset Java SE – Java Standard Edition 8 – Advanced.

Det er en fordel – men ikke et krav – at have kendskab til XML på forhånd svarende til kurset XML – Extensible Markup Language – Advanced.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har et bredt overblik over hele Java EE-platformen – fx via kurset Java EE – Java Enterprise Edition 7 – Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal i gang med at udvikle Web Services i Java vha. JAXB og JAX-WS. Det pointeres, at der er tale om et begynderkursus. Kurset berører kun få af de mange udfordringer, der er ved at få Web Services til at virke i praksis. Kurset fokuserer på JAX-WS og JAXB og beskriver ikke alternativer som fx Axis 2, CXF, Spring WS, RESTful osv.

Efter kurset kan deltageren

 • Tilgå en web service ved hjælp af SOAP UI
 • Overvåge kald til og svar fra en web service ved hjælp af TCPMon
 • Læse et wsdl dokument og forklare strukturen for den service der beskrives
 • Annotere Java klasser med JAXWS annotationer og generere et wsdl på baggrund af disse
 • Generere Java klasser fra et wsdl dokument og skrive en web service consumer
 • Skrive et XML Schema og et tilsvarende validt XML dokument med brug af flere namespaces
 • Anvende JAXB til at mappe mellem XML og Java ved hjælp af annotationer
 • Anvende én eller flere avancerede features som Handler, asynkrone kald, dynamiske providers eller sikkerhed
 • Vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af web services i en given arkitektur og komme med alternativer

Videre forløb

Efter kurset kan deltageren få mere viden om udvikling af Web Services vha Spring frameworket på kurset Spring WS – Spring WebServices – Foundation.

Deltageren kan også fordybe sig i automatiseret test af web services på kurset SoapUI – Test af Web Services – Foundation.

Varighed

3 dage

Sprog

Dansk

Kursusnummer

LB2285

Lokation

Lund & Bendsen

Dato

Kontakt os

Pris

14.400 kr.

Kontakt os

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig
Jakob Bendsen
Jakob Bendsen
Chefkonsulent | Partner
[email protected]

Ekspert i SOA-baserede løsninger (REST/SOAP). Specialist indenfor facilitering af effektive udviklingsprocesser og cutting edge enterprise arkitektur. 15+ års erfaring med undervisning, mentoring og rådgivning indenfor softwareudvikling i næsten alle brancher, og altid med øjet rettet mod samspillet mellem forretning og IT.

Læs mere