Python – Foundation

  Varighed 3 dage
  Kursusnummer LB1780
  Sprog Dansk
  Lokation Lund&Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 16.800 kr.

Kort om undervisningen

Python har i de senere år oplevet en fuldstændig eksplosiv vækst og i de fleste opgørelser (TIOBE, Stackoverflow, Github mv.) er Python blandt de 3 mest benyttede programmeringssprog i verden. Python bruges i data-science, micro-services, machine-learning, big-data, function-as-a-service (FAAS), Dev-ops og hardware-platforme som Raspberry Pi.

Der er mange grunde til Pythons vækst. Sproget er pragmatisk og understøtter objekt-orienteret- og funktionel programmering, metaprogrammering, asynkron I/O, korutiner og mere. Dertil kommer et stærkt standardbibliotek, god dokumentation og et fantastisk økosystem med utallige pakker.

Dette kursus henvender sig til alle, som ikke blot ønsker at skrive Python, men ønsker at kunne skrive korrekt, idiomatisk kode, som udnytter de mange funktionaliteter og værktøjer, der findes i professionelle kodebaser.

Indhold

Kurset giver en solid indføring i moderne Python, men også de værktøjer som gør udviklingen nemmere – bl.a. installation og udvælgelse af kvalitetspakker, strukturering af projekter samt unit-testing med pytest og statisk typeanalyse med Mypy-værktøjet.

 • Introduktion til Python
 • Klasser, properties og data-klasser
 • Funktioner – funktioner som argumenter, lambda’er mv.
 • Struturering af python-kode: moduler og pakker
 • Pythons standardbibliotek og dokumentation
 • Installer tredjepartspakker og isolér projektafhængigheder med virtuelle miljøer (venv)
 • Iterering med iteratorer
 • Decorators – metaprogrammering i Python
 • Generatorer: funktioner med pause/resume (korutiner)
 • Statisk type-analyse i Python med Mypy
 • Unit-testing af kode med Pytest

Forudsætninger

Det forventes, at deltagerne har forudgående erfaring med programmering,
f.eks:

 • Kontrolstrukturer (f.eks if, while, …)
 • Objekt-orienteret programmering
 • Erfaring med IDE-programmer – f.eks. IntelliJ, Visual Studio eller Eclipse
 • Basal kendskab til terminalen – bash eller powershell

Målgruppe

Udviklere med eksisterende programmeringserfaring, eksempelvis fra Java, som ønsker en grundig indføring i Python udvikling, værktøjer og miljø. Dette kursus er danner et godt fundament for videre brug af Python i f.eks. web-services eller data science projekter.

Efter kurset kan deltageren

 • Skrive moderne, idiomatisk Python (3.6+)
 • Oprette nye python projekter
 • Strukturere større Python projekter
 • Finde, udvælge og installere open source pakker
 • Unit-teste kode (Pytest) og foretage statisk typeanalyse (Mypy)
  Varighed 3 dage
  Kursusnummer LB1780
  Sprog Dansk
  Lokation Lund&Bendsen
  Dato Se næste  
  Pris 16.800 kr.

Vi tilbyder også dette kursus som lukket firmahold.
Kontakt os og hør nærmere

Kursusansvarlig

Jesper Wendel Devantier profilbillede

Jesper Wendel Devantier

Instruktør

Jesper W. Devantier fik sin første PC i 1994 og begyndte at programmere i 2003 med PHP. Siden da har han fået en Cand. it., arbejdet med Python, Clojure, C og Java og eksperimenteret med langt flere sprog endnu. Jesper har siddet i både små og store virksomheder, det offentlige og det private. Jesper har været alt fra udvikler til arkitekt, dev-ops og mentor. I næsten samtlige roller, har der været et element af Python med ham.

Læs mere

Øvrige kursusinstruktører

Andre kurser

Udforsk vores mange kurser