Continuous Delivery

Continuous Delivery (CD) er en softwareudviklingspraksis, der centrerer sig om en smidig og effektiv proces til at levere softwareopdateringer.  Hos Lund&Bendsen forstår vi dybden og kompleksiteten i CD. Det er en rejse, der begynder med udviklerens initiale kodeændringer og strækker sig helt til den succesfulde implementering af disse ændringer i et produktionsmiljø. Denne proces er ikke blot teknisk, men også kulturel, idet den fremmer en filosofi om kontinuerlig forbedring og samarbejde.

Ved at anvende Continuous Delivery arbejder vi hos Lund&Bendsen målrettet for at reducere risikoen for fejl, forbedre softwarekvaliteten og fremskynde feedbackcyklussen fra kunderne. Dette gøres gennem automatiserede test og deployment-processer, som sikrer, at hver kodeændring er klar til produktion, næsten så snart den er færdigskrevet. Denne tilgang giver en betydelig fordel, da man hurtigere kan reagere på markedets krav og brugernes behov, hvilket er afgørende i softwareudvikling.

Events

Talks

Vores kurser om Continuous Delivery

Fremhævede Continuous Delivery eksperter

Christian Grønbæk Jørgensen profil

Christian Grønbæk Jørgensen

Instruktør

Bliv klogere på Continuous Delivery, i disse artikler

Jesper Wermuth: Continuous Integration understøtter agil udvikling

Faglig Fredag den 23. december bød på oplæg om teknisk projektledelse, Dart og Rich Snippets af Jakob Bendsen, Kim Rostgaard Christensen og Andreas Westh

Faglig Fredag den 23. december om teknisk projektledelse, Dart og Rich snippets

Faglig Fredag den 29. april bød på oplæg om Continuous Delivery og Docker af Tobias Tobiasen, Jan Ypma og Jesper Wermuth

Faglig Fredag 29/4-2016 om Continuous Delivery og Docker

Læs også om andre teknologi nyheder

Jakob Jenkov – Compositional Design

Få nogen andre til at passe dine containere

Peder Madsen – AppDynamics in Danske Bank (English)

Bolette Sandford Pedersen – Sproglige og kulturelle bias i store sprogmodeller (LLMs)

Dev Null – Er kvante-kryptering en mulighed?

Jakob Bendsen, Jan Ypma, Povl Kvols: Open Source i offentlige Danmark

NIS2 handling nu!

Få et overblik over NIS2-direktivet, der en opdatering af det oprindelige NIS-direktiv og har til formål at styrke cybersikkerheden for kritisk infrastruktur på tværs af EU.

Åbne kurser – Forår 2024

Reportage fra SAOS 2024

Vinterferielejr 2024 – Bevar Ukraine

Se andre teknologier

Opdag vores eksperter, talks og kurser.